warsztat blacharsko lakierniczy Kraków

Gdzie się udać po odbiór karty rowerowej?

Gdzie się udać po odbiór karty rowerowej?

sty 14, 2020

Karta rowerowa to dokument, potwierdzający umiejętności dzieci, które ukończyły 10 rok życia oraz młodzieży do 18 lat. Jest to formalność, której należy dokonać, aby móc legalnie i prawidłowo poruszać się rowerem w przestrzeni drogowej. Dzięki odpowiednim przygotowaniom chętne osoby mogą przygotować się najpierw od strony teoretycznej, poznać wszystkie istotne przepisy oraz przyswoić potrzebne informacje, które będą pomocne w praktycznej części egzaminu i w samej praktyce jazdy rowerem.

W jakich miejscach można odebrać dokument?

Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie i obie części, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna pójdą pomyślnie, nasuwają się następne pytania dotyczące najprzyjemniejszego momentu tego procesu, czyli gdzie można odebrać wymarzoną kartę rowerową oraz kto wydaje kartę rowerową. Jest tutaj parę różnych możliwości. Jeżeli dziecko zdaje egzamin w szkole, karta rowerowa zostanie wydana przez dyrektora szkoły, w której egzamin się odbywał. W takim wypadku nie ma żadnego, który nakazywałby za to zapłacić. Wystarczy tylko pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Ale poza zdawaniem egzaminu w szkole są także inne przypadki. Wtedy kartę rowerową może wydać na przykład dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Odbiór karty rowerowej w większości przypadków nie stanowi problemu, gdyż w większości są one bezpłatne i wydawane w szkole. Na szczęście jeśli z jakichś powodów zdawanie w szkole nie jest możliwe, można odebrać kartę także w innych, przeznaczonych do tego celu, miejscach.